Europeiska kommissionen kommer att överklaga beslut som gynnade Apple i skatteärende på 15 miljarder dollar

Europeiska kommissionen kommer att överklaga beslut som gynnade Apple i skatteärende på 15 miljarder dollar
Sammanfattning: Med 15 miljarder dollar i bakskatt som sitter på ett spärrkonto som är redo att betalas till Irland med ett ögonblicks varsel, kan Apple fortfarande sluta behålla pengarna och ge Europeiska kommissionen långfingret. Europeiska kommissionen ger dock inte upp kampen och kommer att överklaga ett nyligen avgörande i Europas tribunal som gick med på Apple och Irland.

Redan i juli vann Apple och Irland ett överklagande mot en skatteräkning på 15 miljarder dollar som infördes av Europeiska kommissionen. Cupertino-jätten betalade beloppet plus ränta Рhela 16,7 miljarder dollar Р2016, vilket representerar orättvisa skattelättnader och förmåner som erhållits i Irland mellan 2003 och 2014. Det som följde var en flerårig kamp för att upphäva det beslutet, som nu värms upp upp efter att en domare vid EU: s allmänna domstol beslutade att kommissionen inte hade bevisat att Irland har gett Apple en skattefördel.

Idag tillk√§nnagav Europeiska kommissionen att den kommer att √∂verklaga beslutet i juli 2020 som fattades av tribunalen i Luxemburg och v√§cka det inf√∂r EG-domstolen. EU: s vice ordf√∂rande f√∂r digital politik Margrethe Vestager f√∂rklarade i ett uttalande att √§ven om tribunalens bed√∂mning avsl√∂jade viktiga r√§ttsliga fr√•gor i sitt beslut, har kommissionen f√∂r avsikt att bevisa att tribunalen har gjort “ett antal felr√§ttsliga fel”.

Närmare bestämt kommer EG att uppmärksamma det faktum att även om EU: s medlemsstater får bestämma sina egna skattelagar enligt deras önskemål, måste de göra det i enlighet med EU-lagstiftningen, inklusive regler om statligt stöd. Om detta inte går, kan multinationella företag delta i konkurrensbegränsande affärer som representerar olagligt statligt stöd Рi fallet Apple gick dess effektiva skattesats från en redan låg 1 procent 2003 till 0,005 procent 2014.

Detta √§r m√∂jligt tack vare Irlands ber√∂mda kvalitet att vara ett skatteparadis f√∂r multinationella f√∂retag. √Ąven om landet har en bolagsskattesats p√• 12,5 procent (j√§mf√∂rt med 21 procent i USA), ger det ocks√• gener√∂sa baserosion och vinstf√∂rskjutningsverktyg (BEPS) som g√∂r att utl√§ndska f√∂retag kan uppn√• en effektiv skattesats p√• mindre √§n 2,5 procent p√• globala vinster som dirigeras till Irland.

Enligt en studie fr√•n 2019 som gjorts av Internationella valutafonden kan n√§stan 40 procent av de globala “utl√§ndska direktinvesteringarna” betraktas som “fantomkapital” och uppg√•r till 15 biljoner dollar som passerar genom skalf√∂retag utan n√•gon verklig aff√§rsverksamhet i l√§nderna. d√§r de har etablerats. I Irland √§r tv√• tredjedelar av den inre investeringen fantomskapital, och h√§lften av de st√∂rsta anv√§ndarna av BEPS-verktyg √§r amerikanska multinationella f√∂retag – inklusive Apple.

N√§r det g√§ller Cupertino-j√§tten anser den att “tribunalen ogiltigt ogiltigf√∂rklarade kommissionens fall i juli och fakta har inte √§ndrats sedan dess. Detta fall har aldrig handlat om hur mycket skatt vi betalar, snarare var vi √§r skyldiga att betala den. Vi kommer att granska kommissionens √∂verklagande n√§r vi f√•r det, men det kommer inte att √§ndra de faktiska slutsatserna fr√•n tribunalen, som visar att vi alltid har f√∂ljt lagen p√• Irland, som vi g√∂r √∂verallt d√§r vi verkar. “

Under tiden har Apple höjt utvecklingsavgifterna i Europa som svar på nya digitala skatter som implementerats i flera länder. Dessutom tävlar OECD för att skriva om internationella skatteregler i slutet av året för att tvinga multinationella företag att betala sin rättvisa andel i varje land de verkar i.